Política de privacitat

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que ALPHA DISSENY (Pedro Piera López) fa de les dades, les persones interessades es poden posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de ALPHA DISSENY.


El responsable del tractament de les dades demanades a través dels llocs web:
www.alphadisseny.comwww.totnuvis.net, www.festescatalunya.comwww.fiestasbaleares.comwww.fiestasdemallorca.com,

 www.fiestasdemenorca.comwww.fiestasdeibiza.comwww.fiestasdeformentera.comwww.londresturismo.com

www.restauranteselectos.comwww.comersano.com.es, https://londresturismo.com/


(En endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és PEDRO PIERA LÓPEZ, amb N.I.F. nº 35036858S, amb domicili en C / Anselm Clavé 19-21 2A, 08402 Granollers (Barcelona), des d’ara ALPHA DISSENY.


Pots posar-te en contacte amb ALPHA DISSENY per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: info@alphadisseny.com. Telèfon (+34 938 709 982) de dilluns a divendres de 9 a 14 h


Finalitat del tractament de les dades personals:


Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?


La finalitat és permetre a l’interessat accedir com a usuari a la web, així com prestar adequadament els serveis que sol·liciti a través d’aquests mitjans, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria dels proveïdors de la companyia , i realitzar anàlisis estadístiques .


Així mateix, sempre que l’afectat doni el seu consentiment, les dades també es podran utilitzar per a realitzar comunicacions comercials per mitjans electrònics (e-mail, app o navegador web) sobre altres productes que es comercialitzen a través del web i que ALPHA DISSENY consideri que posarien ser de l’interès de l’usuari.


 A ALPHA DISSENY tractarem les teves dades personals, recollides a través del Lloc Web amb les següents finalitats:
a) Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en el Lloc Web.
c) Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del lloc web i del sector d’Oci, Cultura, Turisme i nupcial.


Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil amb publicitat o ofertes promocionals personalitzades en funció de l’activitat i característiques demogràfiques de l’usuari.


Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: dpd@alphadisseny.com.


Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.


Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?


Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió.


Legitimació: El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:
a) La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis d’ALPHA DISSENY, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, en el moment de la contractació.
b) El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat.


En cas que no ens facilitis les teves dades o els facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?


Les dades podran ser comunicades als proveïdors que l’usuari sol·licita a través dels formularis de contacte. Els esmentats proveïdors  poden ser restaurants, hotels, organitzadors d’esdeveniments, etc…


ALPHA DISSENY contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora i dins de la UE que compleixen amb el Framework són Amazon Web Services, Inc. Ecosistemes Digitals de Negoci, S.L., 1 & 1 Internet Espanya., The Rocket Science Group LLC (Mail Chimp), Easypromos, S.L.


Així mateix, ALPHA DISSENY realitza la gestió de cobraments a proveïdors mitjançant entitats bancàries i pel que podran comunicar-se dades a aquestes entitats amb la finalitat de gestionar el cobrament dels serveis contractats.


No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.


Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ALPHA DISSENY estem tractant dades personals que els concerneixin o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i ALPHA DISSENY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.


En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.


Com es poden exercir els drets?


Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a ALPHA DISSENY, carrer Anselm Clavé 19-21 2A 08402 Granollers (Barcelona)


Quines vies de reclamació hi ha?


Si consideres que els teus drets no s’han atès degudament, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Avís de privacitat per subscripció a butlletins

El responsable del tractament de les dades demanades a través dels llocs web
www.alphadisseny.comwww.totnuvis.net, www.festescatalunya.comwww.fiestasbaleares.comwww.fiestasdemallorca.com,

 www.fiestasdemenorca.comwww.fiestasdeibiza.comwww.fiestasdeformentera.comwww.londresturismo.com,

 www.restauranteselectos.comwww.comersano.com.es, londresturismo.com

(En endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és PEDRO PIERA LÓPEZ, amb N.I.F. nº 35036858S, amb domicili en C / Anselm Clavé 19-21 2A, 08402 Granollers (Barcelona). En endavant ALPHA DISSENY.

Pots posar-te en contacte amb ALPHA DISSENY per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: info@alphadisseny.com
Telèfon (+34 938 709 982) de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ALPHA DISSENY tractem la informació que ens faciliten els subscriptors a les newsletters per enviar-los publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per mitjans electrònics.


Amb l’objectiu d’oferir informació comercial personalitzada, les nostres webs compten amb algoritmes que permeten la presa de decisions automatitzades amb els següents fins:

Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del lloc web i del sector d’Oci, Cultura, Turisme i nupcial.

Enviament de correus electrònics i / o notificacions via navegador o aplicació mòbil amb publicitat o ofertes promocionals personalitzades en funció de l’activitat i característiques demogràfiques de l’usuari

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti el cessament de l’activitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ALPHA DISSENY contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework Amazon Web Services, Inc. I Ecosistemes Digitals de Negoci, S.L. 1 & 1 Internet Espanya., The Rocket Science Group LLC (Mail Chimp), Easypromos, S.L.
No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Avís de privacitat per opinions

El responsable del tractament de les dades demanades a través dels llocs web:
www.alphadisseny.comwww.totnuvis.net, www.festescatalunya.comwww.fiestasbaleares.comwww.fiestasdemallorca.com,

 www.fiestasdemenorca.comwww.fiestasdeibiza.comwww.fiestasdeformentera.comwww.londresturismo.com

www.restauranteselectos.comwww.comersano.com.es.

 (En endavant, la “Web” o el “Lloc Web”) és PEDRO PIERA LÓPEZ, amb N.I.F. nº 35036858S, amb domicili en C / Anselm Clavé 19-21 2A, 08402 Granollers (Barcelona), des d’ara ALPHA DISSENY.


Pots posar-te en contacte amb ALPHA DISSENY per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: info@alphadisseny.com
Telèfon (+34 938 709 982) de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat del tractament és publicar al web de ALPHA DISSENY així com en l’aplicació mòbil l’opinió que l’usuari proporcioni respecte a serveis que s’ofereixen a les nostres webs, juntament amb el nom, cognoms i fotografia (dades que consten en el seu perfil de usuari en els diferents espais de les nostres webs “o que l’usuari proporciona als ALPHA DISSENY amb l’objecte que es pugui publicar la seva opinió).


Qualsevol persona que navegui a la pàgina web o mitjançant l’app de les nostres plataformes tindrà accés a l’opinió publicada, i qualsevol altre usuari podrà fer comentaris respecte a aquesta opinió.


Així mateix, també es recomanarà als usuaris de les nostres webs la lectura de les opinions publicades, les quals podran ser remeses a través de, per exemple, les newsletters.


L’usuari assumeix que és la seva responsabilitat la publicació de fotografies i opinions respectant la normativa vigent i els drets de qualsevol tercer. Conseqüentment, l’usuari exonera de forma expressa a ALPHA DISSENY respecte a qualsevol dany o perjudici derivat de l’incompliment de la present clàusula.


Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’afectat no sol·liciti la supressió de la informació. No s’ha establert cap termini de caducitat de les opinions, de manera que poden ser visible per temps indefinit.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’interessat.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les opinions es publicaran en les plataformes d’ ALPHA DISSENY, de manera que qualsevol persona que accedeixi al web o app mòbil, des de qualsevol lloc del món, podrà veure el nom, cognoms i fotografia de perfil dels usuaris que hagin publicat opinions.


ALPHA DISSENY contracta la seva infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de diferents proveïdors ubicats dins i fora de la UE. Els proveïdors de fora de la UE compleixen amb el framework Amazon Web Services, Inc. I Ecosistemes Digitals de Negoci, S.L. 1 & 1 Internet Espanya., The Rocket Science Group LLC (Mail Chimp), Easypromos, S.L.
No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ALPHA DISSENY estem tractant dades personals que els concerneixin o no.


Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.


En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades ALPHA DISSENY deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.


En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.


Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a ALPHA DISSENY, carrer Anselm Clavé 19-21 2A, 08402 Granollers (Barcelona)


Quines vies de reclamació ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Política de cookies


Visitar les pàgines webs d’ALPHA DISSENY amb la configuració del navegador ajustada per permetre l’acceptació de galetes o fer ús dels dispositius, aplicacions per a mòbils i altres programaris d’ALPHA DISSENY ens confirma que vols visualitzar l’oferta de productes i serveis que s’ofereixen a ALPHA DISSENY i que prestes el teu consentiment a que utilitzem les galetes i qualsevol altres tecnologies que utilitzem per proporcionar-te-la. A continuació trobaràs més informació sobre com modificar la configuració del teu navegador, com administrar les galetes així com sobre com desactivar-les.


QUÈ ÉS UNA COOKIE?


És un dispositiu d’emmagatzematge d’informació que en accedir a una pàgina web es descarrega a l’ordinador o dispositiu electrònic de l’usuari amb la finalitat de guardar i recuperar informació per, principalment, agilitzar la navegació de l’usuari.


PER QUÈ  ALPHA DISSENY UTILITZA COOKIES?


ALPHA DISSENY utilitza cookies per recuperar informació i d’aquesta manera oferir a l’usuari una navegació més àgil evitant sol·licitar dades que aquest ja va subministrar anteriorment. Així mateix ALPHA DISSENY utilitza cookies per analitzar el comportament dels usuaris en navegar a la web, resultant una eina molt eficaç per valorar el funcionament de la pàgina web i introduir millores.


DE QUINA FORMA ALPHA DISSENY UTILITZA LES COOKIES?


ALPHA DISSENY utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat. El tipus de cookies que utilitza i la informació que s’obté amb cadascuna queda detallat a continuació en el següent quadre:


TIPUS DE COOKIES


Galetes analítiques:
Aquestes galetes s’utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web i a diferents fitxes de producte, la procedència de les visita, dia i hora, plataforma, numero de clics en una fitxa, paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat. D’aquesta manera ALPHA DISSENY es serveix d’un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l’usuari.


Galetes funcionals:
Són galetes que ajuden a l’usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d’ús d’aquest tipus de cookies són les que s’utilitzen per emmagatzemar les dades de l’última recerca d’un producte per a acte omplir el cercador, el país, ciutat de preferència i últims productes consultats per l’usuari.


Cookie de publicitat:
Utilitzem aquestes cookies amb la finalitat de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris. En aquest cas tenim tant galetes pròpies com galetes emmagatzemades per tercers.


Galetes tècniques:
Les galetes tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l’usuari, i el login.


COM PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE LES COOKIES, ADMINISTRAR-LES I, SI S’ESCAU, ELIMINAR-LES?


Si et dirigeixes a la configuració del navegador que tens instal·lat al teu dispositiu, tens la possibilitat de seleccionar quines cookies vols acceptar i quines rebutjar.
Tingues en compte que, si deshabilites les cookies és possible que tinguis problemes en l’accés i navegació a la web així com a la contractació dels nostres serveis.